Porod ni le rojstvo otroka. Je tudi rojstvo mame in očeta – močnih, kompetentnih, zmožnih staršev, ki si zaupata in se zavedata svoje notranje moči.

Dobrodošli!

Na spletni strani Inštituta Umbilica domujejo pomembne vrednote, kot so znanje, informiranost, medsebojna pomoč in podpora, sprejemanje različnosti ter avtonomija posameznika. Spodbujamo jih tako, da v slovenskem prostoru nudimo izobraževalne programe najvišje kakovosti – za starše, ki si želijo vedeti več in sprejemati najboljše odločitve za svojo družino, ter za posameznike, ki si želijo aktivno delovati kot obporodni strokovnjaki. Pri svojem delu dajemo velik pomen grajenju skupnosti, saj je medsebojna izmenjava znanj ter izkušenj v obdobju zgodnjega starševstva izredno dragocena, hkrati pa preko različnih usposabljanj skrbimo za mrežo obporodnih strokovnjakov, ki s svojimi raznovrstnimi veščinami in znanji starše neomajno podpirajo na njihovi poti. Kot pravi znan afriški pregovor, je za vzgojo otrok potrebno sodelovanje cele vasi. Ta vas smo mi.


Najnovejši projekti